O nás

 

"Nie je dôležité, v ktorom roku sme vznikli, či koľko rokov sme na trhu,

      ale dôležitá je sila uskutočnenia myšlienky vyjadrenej v programe Hravá škola veľkej rodiny."

 

Myšlienkou je podporovanie a prezentovanie detskej tvorby, tvorby mladých a v neposlednom rade aj tvorby dospelých rôznymi formami. Stmelovanie, integrovanie pozitívného vzťahu medzi jednotlivými generáciami – deti, mládež, dospelí a hľadanie možnosti vzájomnej spolupráce, ako aj vštepovanie lásky k domovine.  Pripomínanie si kultúrnych tradícií a zvyklostí našich predkov.

S porozumením a s elánom poďme spoločne túto myšlienku napĺňať. Hravá škola veľkej rodiny je o vás a pre vás – je pre nás všetkých. Veď sme tu všetci jedna veľká rodina!

 

  • Názov vydavateľstva Elen Neo Slovakia je vytvorené zo začiatočných písmen mena a rodného priezviska autorky a názvu našej krajiny.                                                          
  • V logu sa objavujú farby modrá a červená na bielom podklade, ktoré sú zároveň farbami našej vlajky.
  • Otvorená kniha je tu pre všetkých, ktorí radi čítajú a ktorí sa chcú vzdelávať.
  • Obrázok vtáčika v ľudovom poňatí symbolizuje  zrod a vzlet (odvážne vzlieta do výšok), pracovitosť (pripravuje hniezdo pre svoje potomstvo), vytrvalosť (zháňa potravu, stará sa o mladé vtáčiky), krehkosť a odvážnosť (aj napriek svojej malosti, prekonáva prekážky), veselosť (potešuje svojim spevom).