HRAVÁ ŠKOLA VEĽKEJ RODINY

 

Cieľom programu Hravá škola veľkej rodiny je zapájať do náučnej a tvorivej činnosti všetkých bez ohľadu na vek.

Vytvárať priestor, kde sa či už reálne alebo virtuálne stretne detská fantázia so životnou skúsenosťou dospelých. 

Objavovať a odkrývať v každom dar talentu a deliť sa oň s ostatnými.

Šíriť ďalej myšlienky a nápady mladých ľudí, vyjadrené v ich tvorbe.

Priblížiť ich dospelým, a tak dospelým prinávratiť ich detskú hravosť, aby mohli byť "detsky dospelí".

A naopak, životné skúsenosti dospelých zosúladiť s moderným ponímaním sveta detí a mladistvých.

 

Hravá škola veľkej rodiny je pre tých, ktorí radi tvoria a chcú prezentovať svoju tvorbu ostatným.

Je aj pre tých, ktorí v sebe talent cítia, ale zatiaľ nenašli odvahu ho odhaliť.

A nakoniec je aj pre tých, ktorí len radi čítajú, obdivujú pekné vecičky, obrázky, kresby, venujú sa spoločenským hrám a radi súťažia.

 

Hravá škola veľkej rodiny vytvára možnosti a cesty k podporovaniu tvorivosti detí a mládeže

a k prezentovaniu ich tvorby rôznymi formami cez našu webovú stránku, výstavy, súťaže či iné.

 

Hravá škola veľkej rodiny  má pre prezentovanie tvorby na webovej stránke podľa veku vytvorené tri hlavné

GENERAČNÉ KATEGÓRIE:

a/ Tvorba detí, b/ Tvorba mládeže, c/ Tvorba dospelých

a tvoria hlavné menu našej webovej stránky.

Pri každej Generačnej kategórii sú v "čítaj viac" uvedené podrobnejšie Podmienky k tvorbe a Prihlasovací formulár s odosielaním súborov tvorby.

 

a/ TVORBA DETÍ je určená pre mladšie deti vo veku od 5 do 10 rokov a staršie deti vo veku od 10 do 15 rokov.

Mladšie deti vo veku od 5 do 10 rokov (t. j. predškoláci a žiaci 1., 2., 3. a 4. ročníka základných škôl a špeciálnych škôl).

Staršie deti vo veku od 10 do 15 rokov (t. j. žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka základných škôl, ako aj  žiaci im zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií a žiaci špeciálnych škôl.

Deti tvoria na základe zadaných tém určené pre Tvorbu detí.

Tvorbu detí prezentujeme v menu TVORBA DETÍ v galérii príslušných tém.

Tvorbu detí hodnotia návštevníci webovej stránky kliknutím na "Páči sa mi".
 

b/ TVORBA MLÁDEŽE je určená pre mladšiu mládež vo veku od 15 do 18 rokov a staršiu mládež od 18 do 30 rokov.

Mládež tvorí na základe zadaných tém, určených pre Tvorbu mládeže a  je tu aj priestor pre ich voľnú tvorbu.

Tvorbu mládeže prezentujeme v menu TVORBA MLÁDEŽE v galérii príslušných tém.

Tvorbu mládeže hodnotia návštevníci webovej stránky kliknutím na "Páči sa mi".

Pre mladých autorov máme v programe zahrnuté širšie možnosti spolupráce a prezentovanie ich tvorby, o ktorých budeme postupne informovať v sekcii SPRÁVY.

 

c/ TVORBA DOSPELÝCH, ktorá je určená pre dospelých vo veku od 18 rokov,

    (Je tu špeciálne vyhradený aj priestor pre učiteľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, OŠ, SŠ a VŠ)

Dospelí tvoria na voľnú tému, na základe svojich "profesionálnych" zručností a  zaužívaných techník.

Pozor!!!

Dospelým prezentujeme v galérii menu TVORBA DOSPELÝCH len kategóriu výtvarnej tvorby a ručných prác. Učiteľom aj literárnu tvorbu.

Ostatné Kategórie tvorby môžeme dospelým prezentovať v iných formách prezentácie podľa daných možností a písomnej dohody .

Tvorba dospelých je v galériách zatriedená do kategórie podľa použitého materiálu.

 

Hravá škola veľkej rodiny má tieto

KATEGÓRIE TVORBY:

1. Výtvarná tvorba,  2. Literárna tvorba, 3. Ručné práce a remeslá, 4. Fotografia, 5. Video, 6. Počítačová grafika

a ich vzájomné kombinácie.

 

Podrobnejšie Podmienky k tvorbe a informácie, ako aj Prihlasovací formulár s odosielaním súborov tvorby sú uvedené pre každú Generačnú kategóriu samostatne v časti "čítaj viac".

 

Dielo pre zaradenie do galérie príslušnej Generačnej kategórie sa k nám posiela cez Prihlasovací formulár s odoslaním súborov, a to

  • a/ vo forme obrázkov (minimálne rozlíšenie fotografie 1920 x 1080 px) najmä vo formáte JPG, prípadne v iných dostupných formátoch,
  • b/ vo forme dokumentu najmä vo formáte .docx spolu v .pdf, prípadne v iných dostupných formátoch – platí pre Literárnu tvorbu.

V galérii sú obrázky prezentované vo veľkosti 800 px na výšku pri rozlíšení 72 dpi.

Originál práce je dôležité uchovať si, nakoľko vybrané diela môžu byť prezentované aj "fyzicky" inými formami prezentovania.

V tom prípade bude autor informovaný telefonicky, e-mailom alebo informáciou na stránke v sekcii Správy.

Autor si k originálu svojej tvorby môže vyplniť a priložiť Štítok k označeniu tvorby, ktorý je k dispozícii v každej Generačnej kategórii.

 

 

ADOPCIA TALENTOVANÉHO DOSPELÁKA

     Táto časť sa pripravuje !!!

Deti a mládež majú možnosť v Hravej škole veľkej rodiny "adoptovať si dospelákov".

To znamená tých dospelých, ktorí sú zruční, talentovaní a ktorí chcú učiť mladých umeniu, remeslu, zručnosti.

Na našej webovej stránke vytvoríme pre "adoptovaných dospelákov" priestor pre ukážky ich tvorby v hlavnom menu v Generačnej kategórii: Tvorba dospelých, a to vo forme obrázkov a popisu tvorby alebo formou krátkeho videa s postupom výroby tvorby.