Hravá škola veľkej rodiny

je TVORIVÁ a HRAVÁNÁUČNÁ i ZÁBAVNÁKOLEKTÍVNA aj INDIVIDUÁLNA.

Je pre TALENTOVANÝCH a pre tých, ktorí svoj TALENT EŠTE NEOBJAVILI.

Je pre VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE.

Je zameraná NA PODPORU A PREZENTOVANIE TVORBY DETÍ A MLÁDEŽE.

Cieľom je viesť deti a mládež

k rozvíjaniu ich LÁSKY K MATERINSKÉMU JAZYKU A DOMOVINE,

poukázať na HISTORICKÝ PÔVOD STARÝCH ZVYKLOSTÍ a vštepiť im myšlienku ŠÍRENIA TRADÍCIÍ.

Podporovať

POZITÍVNY VZŤAH MEDZI MLADÝMI A DOSPELÝMI,

spájať DETSKÚ FANTÁZIU SO ŽIVOTNÝMI SKÚSENOSŤAMI DOSPELÝCH.

(čítaj viac)
 

       

  "Cesta od písania prvých haky-bakov cez písmenká a čísla k tvorbe, od detstva k dospelosti."

(čítaj viac)

 

 

 

   "Šťastný je ten, kto má priateľov a smie byť priateľom iných." 

(Albert Ludwig Balling)     

(čítaj viac)

 

 

 

"Nie je dôležité, v ktorom roku sme vznikli, či koľko rokov sme na trhu,

 ale dôležitá je sila uskutočnenia myšlienky vyjadrenej v programe Hravá škola veľkej rodiny." 

(čítaj viac)

 


Milé deti, žiaci, študenti, učitelia, vychovávatelia, rodičia, starí rodičia a ostatní "dospeláci",

vítam vás v HRAVEJ ŠKOLE VEĽKEJ RODINY

a prajem vám veľa príjemných zážitkov!

 

Autorka