OD PÍSMENKA K TVORBE

 

"Cesta od písania prvých haky-bakov cez písmenka a čísla k tvorivosti, cesta od detstva k dospelosti."

 

Od písmenka k tvorbe

je slogan programu Hravá škola veľkej rodiny,

je séria aktivít a diel vydavateľstva Elen Neo Slovakia,

 

Talent je každému daný do vienka. Už prvým vnímaním tohto sveta, prvými zvukmi, prvými pohybmi nám talent vstupuje do života a odkrýva sa. Je len na každom z nás, čo preň urobíme, ako sa k nemu zachováme, v akej miere mu dáme šancu rozvíjať sa.

Prvé haky-baky, prvé písmenká, prvé čísla, tvorba, vzdelanie  – príprava pre vzlet do skutočnej reality dospelosti.