TVORBA DETÍ - Podmienky - Prihlásenie sa s odoslaním súborov tvorby

 

Milé deti,

táto časť webovej stránky je o vás a pre vás, ak ste vo veku do 15 rokov.

Určite radi kreslíte, píšete alebo vytvárate nejaké vecičky. O vašej šikovnosti vie len to najbližšie okolie. Čo by ste povedali na to, keby sme vašu tvorbu zverejnili tu, na stránke Hravá škola veľkej rodiny v galérii hlavného menu Tvorba detí? Bude to vaša šou a zo začiatku riadny harmatanec. Neviem, neviem, či to bude "počítač" stíhať, keď vás je ako maku. Preto si už hneď na začiatku poprajme veľa trpezlivosti, úsmev od ucha k uchu a žiadne hádky.

 

Tak, a teraz pekne po poriadku:

Ak sa chcete zapájať do programu Hravá škola veľkej rodiny, treba sa najskôr poradiť s vašimi zákonnými zástupcami. V Hravej škole veľkej rodiny by malo byť veselo a všetko brať s úsmevom. Preto, aj keď budete smutní či nešťastní, skúste sa aspoň trošku pousmiať. Aj vaša tvorba nech je veselá, hravá, aby potešila každého diváka a vášho fanúšika.

 

A čo vaša tvorba?

 • Ako ste si všimli, v menu Tvorba detí, sme pre vás zadali niekoľko tém. Tie budeme postupne rozširovať o ďalšie témy. Viem si predstaviť, ako si prezeráte jednotlivé témy, čítate krátke "rozprávky" a pozeráte si ukážkové kresby. Zrazu sa neviete rozhodnúť, ktorú tému si vybrať na tvorbu. Hlavou vám začne víriť nápad za nápadom. Čo skôr?  Chytíte papier a tužku a začnete, len tak, robiť prvé skice, prvé návrhy na vašu tvorbu. Raz na jednu tému, potom na inú a možno aj na všetky. Treba sa rozhodnúť. Kresliť? Písať? Alebo radšej niečo vyrobiť?
 • Môžete aj všetko, len vás prosím, aby ste netvorili na úkor vášho povinného učenia sa do školy, umývania riadu či upratovania. Ani na úkor nočného spánku alebo pohybu na čerstvom vzduchu. Nebojte sa, pekne pomaly. Máte dosť času. V našej Hravej škole veľkej rodiny vás do ničoho nenútime ani nenaháňame. Témy budú stále k dispozícii a obrázky vašej tvorby tu budeme postupne pridávať s prihliadnutím aj na podmienky nižšie uvedené.
 • Teraz, keď ste sa už rozhodli, čo chcete vytvoriť, tak sa do toho pustite. Chcete, aby vaša práca, vaša tvorba bola čo najlepšia, čo najkrajšia a jedinečná? Posilnite sa dúškom trpezlivosti a na vypracovaní tvorby si dajte záležať. Hovorí sa, že menej je niekedy viac. Vašu tvorbu nám môže poslať len váš zákonný zástupca cez Prihlasovací formulár s odoslaním súborov vo forme fotoobrázka. Nachádza sa na spodnej časti, tu pod textom.
 • Vzhľadom k tomu, že si vašu tvorbu odfotíte a pošlete nám ju ako fotoobrázok, neobmedzujeme vás veľkosťou rozmerov vašej tvorby. Vaša tvorba (okrem písomnej tvorby) môže byť od miniatúr po maximálne možnosti rozmerov.
 • Do aktivít v našej Hravej škole veľkej rodiny môžete zapájať aj dospelákov. Môžete s nimi spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a pri vašej tvorbe vám môžu asistovať. Môžete si "adoptovať dospeláka" ako svojho kouča, učiteľa, radcu, poradcu. (Táto časť sa na stránke pripravuje, buďte trpezliví!).

Poznámka: Ak poznáte dospeláka, ktorý chce pomáhať svojimi skúsenosťami pri tvorbe deti a mládeže (v našom ponímaní, chce sa stať "adoptívnym dospelákom", koučom, učiteľom, radcom, poradcom ...), môžete ho oboznámiť s našou stránkou. Dospelák si môže prezentovať svoju tvorbu v galérii hlavného menu Tvorba dospelých.

Na zváženie:

Premyslite si  v čom ste najlepší, v akej Kategórií tvorby a v akom žánry alebo technike by ste chceli tvoriť.

 • Či vo výtvarnej tvorbe, a to v kreslení, maľovaní, kolážovaní, modelovaní a podobne. Môžu to byť napríklad zátišia, sochy, prírodné scenérie alebo aj veľmi populárne série smajlíkov v danej téme s rôznymi náladami, emóciami, postojmi a podobne. Akú techniku, aký materiál pritom môžete použiť.
 • Či v písomnej tvorbe, a to v písaní napríklad rozprávok, poviedok, aforizmov, anegdot, modlitbičiek, vtipov, hádaniek, básničiek, riekaniek, gratulácií a podobne. V tejto Kategórii tvorby ide predovšetkým o podanie krátkych a výstižných textov, ktoré skôr potešia, dobre naladia, rozosmejú a poučia.
 • Či v ručnej tvorbe, ktorá má veľmi široké možnosti použitia techník, pomôcok a materiálov, a to v tradičnej ľudovej tvorbe alebo v najrozmanitejšej súčasnej modernej tvorbe.

 

Ako odosielať tvorbu?  K tomuto potrebujete spoľahlivú dospelú osobu a vášho zodpovedného zástupcu.

 • Hotovú Výtvarnú tvorbu alebo Ručné práce odfoťte, alebo radšej poproste starších kamarátov alebo dospelákov, ktorí sa fotografovaniu venujú, aby vám tvorbu odfotili, obrázky upravili a vaš zodpovedný zástupca odoslal k nám. Pozadie pri fotení vecičiek by malo byť jednofarebné, aby tvorba vynikala v popredí. (Nebolo by vhodné, keby kdesi v pozadí bolo vidno napr. pohodenú ponožku alebo neumytý riad ☺☺☺.) Kvalita fotoobrázka je veľmi dôležitá – uhol pohľadu na tvorbu, správny orez, ostrosť, sýtosť, kontrast, vyváženie bielej a iné úpravy kvality. Nepoužívajte rámiky a podobné úpravy. Originál aj upravený obrázok si uchovajte, minimálne rozlíšenie fotografie, ktorá je zhotovená či už na šírku alebo na výšku je 1920 x 1080 px. V galérii prezentované obrázky sú na výšku v jednotnej veľkosti maximálne 800 px pri rozlíšení 72 dpi. Upravený fotoobrázok pomenujte nasledovne: TDe_Číslo (poradia súboru, ktorý posielate)_Meno (autora)_Vek_Obec_Číslo témy_Názov tvorby_Iná špecifikácia. Príklad: TDe_1_Zuzana_12r_Fačkov_11_Snežienky_Kresba pastelkami.
 • V nevyhnutnom prípade si vyhradzujeme právo obrázok upraviť.
 • Literárnu tvorbu posielajte gramaticky a jazykovo upravenú, vo formáte napr. .docx a aj v PDF, použite bežný font, napr. Calibri, Arial vo veľkosti č. 12. Textový súbor pomenujte v tom istom znení ako je hore uvedené.
 • Rešpektujeme ochranu vašich osobných údajov v rozsahu a na účely tu uvedené a nezverejňujeme ich. V galérii pod obrázkom uvádzame len všeobecné údaje: Číslo témy/Poradové číslo - Meno dieťaťa alebo jeho domácke meno (autora tvorby ) - Vek - ŠPZ okresu - Názov tvorby. Príklad: 1/35 - Zuzana - 12r - ZA - Veselé srdiečka. Odoslaním súborov súhlasíte so spracovaním zaslaných osobných údajov pre potreby programu Hravá škola veľkej rodiny. Ich spracovanie sa uskutoční v súlade so

zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • Tu, dole pod textom sa nachádza Prihlasovací formulár s odoslaním súborov tvorby. Vyplňte údaje a vložte vybrané súbory vašej tvorby. Do Poznámky napíšte v krátkosti o sebe a o vašej tvorbe. O každom súbore s poradovým číslom, ktorý odosielate, napíšte viac: téma, názov tvorby, rozmery tvorby, cena tvorby, použitá technika, použitý materiál, postup a podobne. Odsúhlaste tu uvedené Podmienky k tvorbe zaškrtnutím políčka a odošlite súbor. Odosielanie súborov trvá nejaký čas, záleží od ich veľkostí a množstva. Na záver vyskočí veta, či boli súbory odoslané alebo nie. Na Váš e-mail Vám príde Potvrdenie odoslania súborov.

 

Čo s originálom tvorby?

 • Svoju tvorbu – originál, si starostlivo odložte buď na poličku alebo na stenu, ak si ňou chcete vyzdobiť izbu, alebo si tvorbu uložte do špeciálnej krabice či odkladacej dosky. Krabicu alebo dosku si môžete vyrobiť z kartónu, vkusne upraviť a nalepiť na ňu tento ŠTÍTOK: Moja tvorba v ENS - Hravá škola veľkej rodiny, ktorý si môžete vytlačiť.
 • Ku každej tvorbe si môžete pre vlastnú potrebu napísať záznam o tvorbe, napríklad: číslo a názov témy, názov tvorby, dátum výroby od – do, použitý materiál, pomôcky, postup, z čoho ste čerpali námet, kto vám pomáhal pri úprave, s kým ste spolupracovali, dátum odoslania do ENS - HŠVR, prezentovanie v galérii od – do, počet získaných hlasov a podobne. Môžete použiť tento ŠTÍTOK: Tvorba detí v ENS - HŠVR. Ten si najskôr vytlačte, vystrihnite, komplet vyplňte veľkým paličkovým písmom a priložte ho k tvorbe. Tvorbu si podpíšte len z druhej strany. Ku koncu školského roka by malo prísť prekvapenie, ale nesľubujeme, ak to nestihneme!!! Budeme vás informovať na našej stránke, občas kliknite na sekciu Správy.

 

Ešte raz do pozornosti:

 • Vašu tvorbu prezentujeme tu, v galérii hlavného menu TVORBA DETÍ webovej stránky www.hravaskola.eu, www.hravaskola.com a podľa výberu aj na sociálnych sieťach pod názvom: ens-Hravá škola veľkej rodiny alebo ens-HraŠkoVeRo, a to vo forme obrázkov. Vašu tvorbu vám tu, v tejto forme, prezentujeme zadarmo a bez vášho nároku na odmenu.
 • Deti tvoria na základe zadaných tém. Témy sú k dispozíci bez časového ohraničenia a budú dopĺňané ďalšími témami.
 • Tvorbu detí môžeme prezentovať aj v iných formách prezentovania v programe Hravá škola veľkej rodiny (napríklad. súťaže, výstavy a iné), a to na základe výberu tvorby, individuálnych podmienok a písomnej dohody.
 • Do súťažnej formy s časovým ohraničením môžu byť vyhlásené osobitné témy.
 • Do súťažnej formy s časovým ohraničením môžeme vybrať aj niektorú vašu tvorbu prezentovanú v galérii.
 • O týchto skutočnostiach vás budeme informovať na našej stránke v sekcii Správy. Z týchto dôvodov je potrebné, aby ste si originál tvorby starostlivo zabezpečili a v prípade potreby mohli túto tvorbu poskytnúť.
 • Neobmedzujeme vás veľkosťou rozmerov tvorby, nakoľko tvorbu do galérie posielate formou fotoobrázka. Skutočné rozmery tvorby uvádzate do Poznámky Prihlasovacieho formulára pri odoslaní súborov vašej tvorby.
 • Pri literárnej tvorbe uprednostňujeme pre zaradenie do galérie krátke a výstižné texty, skôr veselé a poučné, gramaticky a jazykovo upravené.
 • Na obrázku alebo texte vašej tvorby, ktorú nám posielate, neuvádzajte meno, adresu webovej stránky a ani inú reklamu. Ak máte záujem uviesť link webovej stránky alebo logo, toto poskytujeme v sekcii Partneri, na základe písomnej dohody s individuálnymi podmienkami.
 • Vyvarujte sa nemorálnym a ináč hanobiacim obrázkom alebo textom. Je to trestné. Takéto obrázky a texty nikde nezaradíme.
 • Pri tvorbe buďte originálni, nekopírujte diela iných autorov, porušili by ste autorské práva.
 • Vyhradzujeme si právo výberu z vašej tvorby, právo zaradenia vašej tvorby do vybranej kategórie na stránke alebo na sociálnych sieťach, právo na určenie časového rozhrania prezentovať vašu tvorbu v galérii alebo na sociálnych sieťach, právo nevyhnutnej úpravy obrázka alebo textu, alebo ich názvu, právo kombinovať jednotlivé súbory navzájom pri vytváraní spoločného súboru.
 • Posielajte nám tvorbu výhradne určenú len pre Hravú školu veľkej rodiny. Tvorbu, ktorá je nová a nebola inde prezentovaná.
 • Môže sa stať, že niektorú vašu tvorbu vyberieme a budeme prezentovať pri iných aktivitách. Preto si vyhradzujeme právo bezplatnej licencie používať vašu tvorbu časovo neobmedzene a pre rôzne účely v programe Hravá škola veľkej rodiny. Bez písomného súhlasu vášho zákonného zástupcu a nášho súhlasu, nesmie byť vaša tvorba z programu Hravá škola veľkej rodiny inde použitá.
 • Podľa možnosti si originál tvorby odložte v prípade jej prezentovania inými formami, o čom vás budeme informovať.
 • V prípade komerčného využitia vašej tvorby vás budeme informovať.
 • Kopírovanie obrázkov a textov tvorby prezentovaných tu, v galérii a na sociálnych sieťach, či ich používanie pre komerčné účely je pre návštevníkov galérie zakázané a trestné bez písomného súhlasu vášho zákonného zástupcu.
 • Neposielajte nám tvorbu, kde je znázornená identifikovateľná postava alebo portrét osoby bez písomného súhlasu dotyčnej osoby, tiež budova a iný majetok bez písomného súhlasu jej majiteľa a podobne. Písomný súhlas si odložte, váš zákonný zástupca zodpovedá za túto povinnosť.
 • Za obsah vašej tvorby, za odoslanie vašej tvorby, ako aj za dodržanie a rešpektovanie tu uvedených Podmienok k tvorbe zodpovedá váš zákonný zástupca!!!

 

Ako by to malo fungovať v galérii Tvorba detí?

 • Postupne, ako budú k nám doručené obrázky vašej tvorby, tieto budeme nahrávať do galérie príslušnej témy. Po naplnení určitého počtu, budeme obrázky posúvať. Prvé obrázky ustúpia ďalším. To znamená, že budú dopĺňané stále nové a nové obrázky. Môže sa stať, že niektoré obrázky zaradíme do galérie aj viackrát. Alebo opačne, budeme robiť výber podľa kvality vypracovania a jedinečnosti tvorby a kvality nafoteného obrázku. Záleží to aj od  množstva dodaných obrázkov na danú tému.
 • Vašu tvorbu vám v tejto forme prezentujeme zadarmo a bez vášho nároku na odmenu.
 • Odmenou za vašu aktivitu v tomto prípade je, že si môžete svoju tvorbu touto cestou verejne prezentovať. Druhou odmenou je počet získaných hlasovaní za vašu tvorbu.
 • A čo je dôležité, oboznámte o tomto vizuálnom predstavení detskej tvorby všetkých svojich kamarátov, rodiny, známych. Môžu dať hlas vašim obrázkom. V galérii si môžete sledovať svoje práce, ako postupujú a tiež, koľko hlasov dostal obrázok s vašou tvorbou počas pôsobnosti v galérii.
 • O špeciálnych témach a aktivitách, zaradených do súťaží, vás budeme informovať na našej stránke v sekcii Správy.
 • A to nie je všetko, čaká nás veľa zaujímavých aktivít. Je len na vás, ako sa zapojíte a ako to v Hravej škole veľkej rodiny spolu zvládneme.
 • Rešpektujeme príslušné ustanovenia Autorského zákona č. 185/2015 Z.Z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z.

 

Kategórie tvorby pre Tvorbu detí:

Do kategórie tvorby pre deti sme zahrnuli 3 druhy tvorby:

 • Výtvarná tvorba – kresba, maľba, koláž, grafika a iné umelecké techniky s tradičnými aj modernými formami prejavu, tvorené alebo umiestnené na plošnom podklade alebo na výrobkoch z rôznych materiálov, modelovanie či priestorová tvorba. Tvorba s rôznymi scenériami stvárnenia príbehu, sólo postavy alebo veci, série postáv alebo vecí, ktoré majú spoločnú tému alebo sú nejak totožné.
 • Literárna tvorba – rôzne druhy literárnych žánrov, napríklad: krátka básnička, riekanka, vinš, gratulácia, anekdota, aforizmus, hádanka, hlavolam, vtip, humoreska, krátka rozprávka, poviedka, bájka, modlitba a iné - o sólo postave alebo veci, alebo ako séria postáv alebo vecí na spoločnú tému a podobne. Texty krátke, výstižné, skôr veselé a poučné.
 • Ručné práce a remeslá – rôzne druhy ručných prác, tradičné remeslá, tradičné ľudové alebo moderné techniky, tradičné ľudové prvky s dynamickou zmenou zakonponované do iných techník a podobne, napríklad: šitie, vyšívanie, tkanie, paličkovanie, pletenie, vyrezávanie, drôtovanie, kovanie a mnohé iné, s použitím rôznych prírodných materiálov alebo odpadových materiálov, moderných umeleckých materiálov, napríklad: plátno, bavlnená, vlnená, ľanová priadza, špagát, papier, lepenka, drôt, drevo, rastlina, kov, koža, sklo, hlina, múka a iné, prípadne vzájomné kombinácie materiálov. Tvorba zameraná na stvárnenie príbehu, sólo postavy alebo veci, série postáv alebo vecí, ktoré majú spoločnú tému alebo sú nejak totožné.

a 1 špeciálnu tvorbu:

 • Kolektívna tvorba  (do kolektívnej tvorby sa môže zapájať spoločne viac detí a je určená prevažne pre školy).

Poznámka: Jednotlivé tvorby môžu byť kombinované, napríklad: ručná tvorba a výtvarná tvorba, literárna tvorba a výtvarná tvorba a podobne.

 

Vekové rozhranie detí:

Mladšie deti (od 5 do 10 rokov):

 • 1. vekové rozhranie: predškoláci – MŠ, ŠŠ
 • 2. vekové rozhranie: 1. a 2. ročník – ZŠ, ŠŠ
 • 3. vekové rozhranie: 3. a 4. ročník – ZŠ, ŠŠ

Staršie deti (od 10 do 15 rokov):

 • 4. vekové rozhranie: 5. 6. a 7. ročník – ZŠ a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií a špeciálnych škôl
 • 5. vekové rozhranie: 8. a 9. ročník – ZŠ a im zodpovedajúce ročníky 8. ročných gymnázií a špeciálných škôl

 

     Deti, prajeme vám správny výber tém, vydarenú tvorbu a veľa radosti a spokojnosti v Hravej škole veľkej rodiny.

 

     Návštevníkom galérie Tvorba detí a vaším fanúšikom prajeme pekný zážitok.

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR s ODOSLANÍM SÚBOROV TVORBY

     Tu vyplňte Prihlasovací formulár a vložte vybrané súbory vašej tvorby. Prihlasuje sa autor tvorby alebo zákonný zástupca autora tvorby:

a/ – Ak je autorom tvorby osoba do dovŕšenia 18. veku alebo osoba od dovŕšenia 18. veku, ktorá je nesvojprávna, prihlasuje autora tvorby jeho zákonný zástupca.

b/ – Ak je autorom tvorby osoba od dovŕšenia 18. veku a je svojprávna, prihlasuje sa autor tvorby sám.