TVORBA DOSPELÝCH - Podmienky - Prihlásenie sa s odoslaním súborov tvorby

 

Vážení priatelia, dospeláci, učitelia,

vítame vás na našej webovej stránke programu Hravá škola veľkej rodiny. Táto časť webovej stránky je o vás, pre vás a pre všetkých tých, ktorí obdivujú a zaujímajú sa o vašu tvorbu.

 

 • Vašu tvorbu prezentujeme tu, v galérii hlavného menu TVORBA DOSPELÝCH webovej stránky www.hravaskola.eu, www.hravaskola.com a podľa výberu aj na sociálnych sieťach pod našim menom: ens-hravá škola veľkej rodiny alebo ens-HraŠkoVeRo, a to vo forme obrázkov. Vašu tvorbu vám tu, v tejto forme, prezentujeme zadarmo a bez vášho nároku na odmenu.
 • Tvorba dospelých je v galérii zaradená do tém podľa použitého hlavného materiálu, napríklad: maľba na sklo – hlavný materiál maľba, resp. sklo.
 • Tvorba dospelých – učiteľov, nie je rozdelená do tém podľa použitého materiálu, ale učitelia majú svoje kategórie, a to Voľná tvorba pre učiteľov MŠ, Voľná tvorba pre učiteľov ZŠ, ZUŠ, CVČ a Voľná tvorba pre učiteľov VŠ, do ktorých je ich tvorba zaradená.
 • Tvorbu dospelých môžeme prezentovať aj v iných formách prezentovania v programe Hravá škola veľkej rodiny (napríklad: súťaže, výstavy a iné), a to na základe výberu tvorby, individuálnych podmienok a písomnej dohody. O týchto skutočnostiach vás budeme informovať na našej stránke v sekcii Správy. Z týchto dôvodov je potrebné, aby ste si originál tvorby starostlivo zabezpečili a v prípade potreby mohli túto tvorbu poskytnúť.
 • Tvoriť môžete na voľnú tvorbu alebo sa môžete inšpirovať témami pre Tvorbu detí alebo Tvorbu mládeže.
 • Neobmedzujeme vás veľkosťou rozmerov tvorby, nakoľko tvorbu do galérie posielate formou fotoobrázka. Skutočné rozmery tvorby uvádzate v Poznámke Prihlasovacieho formulára pri odoslaní súborov vašej tvorby.
 • Pri literárnej tvorbe učiteľov uprednostňujeme pre zaradenie do galérie krátke a výstižné texty, skôr veselé a poučné, gramaticky a jazykovo upravené.
 • Vyvarujte sa nemorálnym a ináč hanobiacim obrázkom a textom. Takúto tvorbu nikde nezaradíme.
 • Pri tvorbe buďte originálni, nekopírujte diela iných autorov, porušili by ste autorské práva.
 • Vyhradzujeme si právo výberu z vašej tvorby, právo zaradenia vašej tvorby do vybranej kategórie na stránke alebo na sociálnych sieťach, právo na určenie časového rozhrania prezentovať vašu tvorbu v galérii alebo na sociálnych sieťach, právo nevyhnutnej úpravy obrázka alebo text alebo ich názvu, právo kombinovať jednotlivé súbory navzájom pri vytváraní spoločného súboru.
 • Rešpektujeme ochranu vašich osobných údajov v rozsahu a na účely tu uvedené a nezverejňujeme ich. V galérii pod obrázkom uvádzame len všeobecné údaje: Číslo témy/Poradové číslo-Meno-Vek-Skratka okresu-Názov obrázka-Iná špecifikácia. Príklad: 14/55-Eva-32r-LE-Matka s dieťaťom-Šúpolie. Odoslaním súborov súhlasíte so spracovaním zaslaných osobných údajov pre potreby programu Hravá škola veľkej rodiny. Ich spracovanie sa uskutoční v súlade so

zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 • Na obrázku a texte vašej tvorby, ktorý nám posielate, neuvádzajte vaše meno ani názov vašej webovej stránky, ani inú reklamu. Ak máte záujem uviesť link vašej webovej stránky alebo logo, toto poskytujeme v sekcii Partneri, na základe písomnej dohody s individuálnymi podmienkami.
 • Posielajte tvorbu výhradne určenú len pre Hravú školu veľkej rodiny. Tvorbu, ktorá je nová a nebola inde prezentovaná.
 • Podľa možnosti si originál tvorby odložte, v prípade jej prezentovania inými formami, o čom vás budeme informovať.
 • V prípade komerčného využitia vašej tvorby vás budeme informovať. Dôležité je, aby ste do Poznámky pri odoslaní súborov uviedli cenu tvorby.
 • Neposielajte nám tvorbu, kde je znázornená identifikovateľná postava alebo portrét osoby bez písomného súhlasu dotyčnej osoby, budova a iný majetok bez písomného súhlasu jej majiteľa a podobne. Písomný súhlas si odložte, zodpovedáte za túto povinnosť.
 • Za obsah vašej tvorby, za odosielanie vašej tvorby, ako aj za dodržanie a rešpektovanie tu uvedených Podmienok k tvorbe, zodpovedáte vy ako autor tvorby, ak ste dovŕšili 18. rok alebo je zodpovedný váš zodpovedný zástupca, ak ste ako autor tvorby dovŕšili 18. rok, ale nie ste svojprávny.
 • Kopírovanie obrázkov a textov tvorby, prezentovaných tu, v galérii a na sociálnych sieťach, či ich používanie pre komerčné účely je pre návštevníkov galérie zakázané a trestné bez písomného súhlasu autora alebo jeho zákonného zástupcu.
 • Deti, ktoré oslovila vaša tvorba, si vás môžu "adoptovať" a učiť sa tvorbe pomocou vašich rád a skúsenosti. Túto časť pripravujeme, a to vo forme znázornenia pracovných postupov slovom a obrázkami alebo videoukážkou. Informovať vás budeme v sekcii Správy.
 • Rešpektujeme príslušné ustanovenia Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

Autorský zákon 185/2015 Z. z. 

 

Ako odosielať tvorbu?

Tvorbu Ručné práce a Výtvarnú tvorbu si odfoťte alebo ju dajte odfotiť odborníkovi na fotografovanie a na úpravu obrázkov. Kvalita fotobrázka vašej tvorby je veľmi dôležitá – uhol pohľadu na tvorbu, ostrosť, sýtosť, vyváženie bielej a iné úpravy kvality. Originál aj upravený obrázok si uchovajte, minimálne rozlíšenie fotografie, ktorá je zhotovená či už na šírku alebo na výšku je 1920 x 1080 px. V galérii prezentované obrázky sú na výšku v jednotnej veľkosti maximálne 800 px pri rozlíšení 72 dpi. Upravený fotobrázok pomenujte nasledovne:  TDo_Číslo (poradia súboru,ktorý posielate)_Meno (autora)_Vek_Obec_Názov tvorby_Iná špecifikácia. Príklad: TDo_1_Eva_32_Spišský Štvrtok_Matka s dieťaťom_Šúpolie. Maximálna veľkosť odoslania viacerých súborov je 7 MB.

Literárnu tvorbu posielajte gramaticky a jazykovo upravenú vo formáte napr. .docx a aj v PDF, použite bežný font, napr. Calibri, Arial vo veľkosti 12. Textový súbor pomenujte v tom istom znení ako je hore uvedené.

Tu, dole pod textom, sa nachádza Prihlasovací formulár s odoslaním súborov tvorby. Vyplňte údaje a vložte vybrané súbory vašej tvorby. Do Poznámky napíšte v krátkosti o sebe a o vašej tvorbe. O každom súbore s poradovým číslom, ktorý odosielate, napíšte viac: názov tvorby, rozmery tvorby, cena tvorby, použitá technika, použitý materiál, postup a podobne. Do ktorej kategórie podľa materiálu tvorbu zaradiť, napríklad: maľba, drevo, priadza ... Odsúhlaste tu uvedené Podmienky k Tvorbe zaškrtnutím políčka a odošlite súbor. Odosielanie súborov trvá nejaký čas, záleží od ich veľkostí a množstva. Na záver vyskočí veta, či boli súbory odoslané alebo nie. Na Váš e-mail Vám príde Potvrdenie odoslania súborov.

 

Čo s originálom tvorby?

 • Svoju tvorbu – originál, si starostlivo odložte pre prípad prezentovania tvorby v iných formách prezentovania. O tejto skutočnosti vás budeme informovať telefonicky, e-mailom alebo na našej stránke v sekcii Správy. V prípade odloženia tvorby do obalov, vlastnoručne vyrobených napríklad z kartónu, si môžete na obal nalepiť tento ŠTÍTOK: Moja tvorba v ENS - Hravá škola veľkej rodiny, ktorý si môžete vytlačiť.
 • Ku každej tvorbe si môžete pre vlastnú potrebu napísať záznam o tvorbe, napríklad: číslo a názov témy, názov tvorby, dátum výroby od – do, použitý materiál, pomôcky, postup, z čoho ste čerpali námet, kto vám pomáhal pri úprave, s kým ste spolupracovali, dátum odoslania do ENS-HŠVR, prezentovanie v galérii od – do a podobne. Môžete použiť tento ŠTÍTOK: Tvorba dospelých v HŠVR - ENS. Ten si najskôr vytlačte, vystrihnite, komplet vyplňte veľkým paličkovým písmom a priložte ho k tvorbe. Tvorbu si podpíšte len z druhej strany.

 

KATEGÓRIE TVORBY pre Tvorbu dospelých:

 • 1. Výtvarná tvorba – kresba, maľba, koláž, grafika a iné umelecké techniky s tradičnými aj modernými formami prejavu, tvorené alebo umiestnené na plošnom podklade alebo na výrobkoch z rôznych materiálov, modelovanie či priestorová tvorba. Tvorba s rôznymi scenériami stvárnenia príbehu, sólo postavy alebo veci, série postáv alebo vecí, ktoré majú spoločnú tému alebo sú nejak totožné.
 • 2. Ručné práce a remeslá – rôzne druhy ručných prác, tradičné remeslá, tradičné ľudové alebo moderné techniky, tradičné ľudové prvky s dynamickou zmenou zakoponované do iných techník a podobne, napríklad: šitie, vyšívanie, tkanie, paličkovanie, pletenie, vyrezávanie, drôtovanie, kovanie a mnohé iné, s použitím rôznych prírodných materiálov alebo odpadových materiálov, moderných umeleckých materiálov, napríklad: plátno, bavlnená, vlnená, ľanová priadza, špagát, papier, lepenka, drôt, drevo, rastlina, kov, koža, sklo, hlina, múka a iné, prípadne vzájomné kombinácie materiálov. Tvorba zameraná na stvárnenie príbehu, sólo postavy alebo veci, série postáv alebo vecí, ktoré majú spoločnú tému alebo sú nejak totožné.

KATEGÓRIE TVORBY pre Tvorbu dospelých - učiteľov MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, OŠ, SŠ, GY, VŠ:

1. Výtvarná tvorba – detto     2. Ručné práce a remeslá  – detto

3. Literárna tvorba – rôzne druhy literárnych žánrov, napríklad: krátka básnička, riekanka, vinš, gratulácia, anekdota, aforizmus, hádanka, hlavolam, vtip, humoreska, krátka rozprávka, poviedka, bájka, modlitba a iné. Písomný prejav o sólo postave alebo veci, alebo ako séria postáv alebo vecí na spoločnú tému a podobne. Texty krátke, výstižné, skôr veselé a poučné.

 

Vekové rozhranie dospelých:

 • 1. vekové rozhranie: dospelí od 18 rokov do 30 rokov
 • 2. vekové rozhranie: dospelí od 30 rokov do 60 rokov
 • 3. vekové rozhranie: dospelí od 60 rokov

(Veková kategória od 18 rokov do 30 rokov je zaradená aj do Tvorby mládeže, ale s inými podmienkami. Je na vás, do ktorej Generačnej kategórie tvorby sa prihlásite a kde chcete mať svoju tvorbu prezentovanú.)

    

     Priatelia, prajeme vám úspech v tvorbe, veľa spokojných zákazníkov, obdivovateľov a priaznivcov vášho umenia.

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR s ODOSLANÍM SÚBOROV

     Tu vyplňte Prihlasovací formulár a vložte vybrané súbory vašej tvorby. Prihlasuje sa autor tvorby alebo zákonný zástupca autora tvorby !!!

a/ – Ak je autorom tvorby osoba do dovŕšenia 18. veku alebo osoba od dovŕšenia 18. veku, ktorá je nesvojprávna, prihlasuje autora tvorby jeho zákonný zástupca.

b/ – Ak je autorom tvorby osoba od dovŕšenia 18. veku a je svojprávna, prihlasuje sa autor tvorby sám.